Om Oss
Stockholm booked.net
+19°C

 

Era problem - Våra lösningar

 

 

 

 

Välkommen till

Skånela Mark & Trädgård

 

 

 

 

1988 bildades Skånela Trädfällning & Skånela FlaggService Center,

efter stor efterfrågan av kunder så bildades Skånela Mark & Trädgård.

Skånela Mark & Trädgård är ett företag med inriktning på enskilda avlopp, vattenrening & dränering av husgrunder.

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för Biovac minirenigsverk & Aquvo vattenrening.

Vi är SGC-certifierade för Fuktspärrtekninks produkter.

 

Vi vet vad som krävs för att utföra bra arbeten.

 

Våra värdeord:

  • Tillgänglighet
  • Ansvarstagande
  • Serviceintriktade
  • Framåtsträvande
  • Kvalitetsmedvetna

 

 

 

Några av våra utbildningar

Vi har Diplomutbildning och Projektörsutbildning för avlopp.

 

I Sverige finns det idag drygt 400 000 enskilda avlopp som är undermåliga och bidrar till föroreningar i våra svenska vatten. Flera av landets kommuner har påbörjat inventeringar och sannolikt kommer många fastighetsägare att omfattas av krav på åtgärder under de närmaste åren.

 

Behovet av kompetens inom områdena projektering och anläggande av avlopp är stort och en viktig förutsättning för att klara den förväntade åtgärds- och utbyggnadstakten. Diplomutbildning avlopp genomförs i samverkan med Avloppsguiden och kommunernas miljöenhet.

Certifierade återförsäljare & servicetekniker.

 

Vi är certifierade återförsäljare & servicetekniker för Biovac minirenigsverk.

Vi är certifierade av Bra Miljöteknik, Svensk generalagent för Biovacs produkter. .

Vi fotograferar och dokumenterar vårt arbete. Detta blir ett underlag för oss, kommunen, Bra Miljöteknik och Dig som kund att rätt åtgärder har utförts.

BAS-P/BAS-U.

 

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska byggherren, vid alla byggnads- och anläggningsarbeten, utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U). Dessa får tillsammans med byggherren ett ansvar för att arbetsmiljön och säkerheten fungerar under hela byggprocessen.

 

Den som byggherren utser till BAS ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet som står i relation till komplexitet och omfattning på projektet. För arbeten som utförs där konsumenttjänstlagen är tillämplig (privatpersoner) gäller särskilda regler som innebär att en entreprenör under vissa förutsättningar övertar det ansvar som normalt ligger på byggherren.

Säker Grund Certifikat.

 

SGC-cert är en certifiering som Fuktspärrteknink AB har utformat för att öka förståelsen för fukt och visa hur man dränerar om runt en källargrund med våra fuktspärrsystem korrekt.

Vi fotograferar och dokumenterar vårt arbete. Detta blir ett underlag för oss och Dig som kund att rätt åtgärder har utförts.

Stenspräckarkort.

 

Det krävs utbildning och certifikat för att använda stenspräckningsutrustning.

Vi är certifierade!

 

Copyright © Skånela Mark & Trädgård All Rights Reserved

 

Webdesign MasterBlazter